Veličina slovaAAA

NaslovnaIzvori financiranjaProgrami Unije

Program za poticanje konkurentnosti MSP - COSME


COSME - Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs

COSME je program Unije za poticanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (MSP). Nastao je iz prijašnjeg programa CIP (2007-2013.), a glavna zadaća mu je smanjenje nezaposlenosti, povećanje konkurentnosti, razvoj poduzetništva i stvaranje pozitivne poduzetničke klime. Ovaj program Unije usvojen je u okviru nove financijske perspektive za razdoblje 2014.-2020. g. uz odobreni ukupni proračun od 2,3 milijardi eura.

Ciljevi programa COSME su: jačanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva EU, poticanje poduzetničke kulture i promicanje osnivanja i rasta malih i srednjih poduzeća. Navedeni ciljevi trebali bi se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti:

1.Olakšavanje pristupa financiranju MSP Financijski instrumenti EU namjenjeni su tvrtkama (MSP) u različitim etapama njihovog životnog ciklusa. Za ovu aktivnost bit će korištena dva financijska instrumenta: 1a) Kreditna jamstva. Program COSME financira jamstva i kontra-jamstva izdana od strane financijskih i posrednika (banke, kreditne organizacije, leasing tvrtke idr.) kako bi se MSP-ima olakšao pristup izvorima sredstava. Garancije za kredite malih i srednjih poduzeća iznosit će do 150.000 eura, a očekuje se aktivno uključivanje 330.000 poduzeća u ovaj program. 1b) Fond rizičnog kapitala za rast – COSME financira fondove rizičnog kapitala i mezanin financiranja za razvoj i rast MSP, a posebice one tvrtke koje žele poslovanje proširiti izvan granica svoje zemlje. 2.Olakšavanje pristupa tržištima Europske unije i izvan Unije

COSME sufinancira rad najveće poslovne mreže u Europi: Enterprise Europe Network (Europske poduzetničke mreže- EEN). Svi poduzetnici imaju pristup uslugama Europske poduzetničke mreže (EEN) koja obuhvaća 600 partnerskih organizacija (komore, tehnološki centri, razvojne agencije) u 54 zemlje. EEN osigurava poticanje suradnje MSP-ima iz različitih zemalja te pruža informacije i pomoć u pronalasku poslovnog partnera u EU i šire, savjete o mogućnostima financiranja, pruža potporu inovacijama i transferu tehnologija te predstavlja poveznicu između europskih institucija i MSP. Nositelj ove inicijative na razini EK je Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije. Više informacija o EEN-u: www.een.ec.europa.eu.

Kontakt osoba za EEN u Hrvatskoj:
Vesna Torbarina
Hrvatska gospodarska komora
e-mail: vtorbarina@hgk.hr
web: www.een.hr

Osim uEuropskoj uniji, COSME će olakšati i financirati aktivnosti vezane uz zaštitu intelektualnog vlasništva za MSP koji žele poslovati s Kinom, azijskim zemljama i JužnomAmerikom (IPR SME Helpdesk). Financiranje obuhvaća: registraciju intelektualnog vlasništva, patente i zaštitni znak, ali i pomoć pri prekršajima prava intelektualnog vlasništva isl.

3.Olakšavanje uvjeta za poslovanje

Ova aktivnost namijenjena je smanjenju administrativnih barijera za MSP kroz razmjenu najboljih praksi između nacionalnih administracija, a s ciljem unaprjeđenja politika i uvjeta poslovanja za MSP. Uključuje inicijative na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini namijenjene promociji MSP i poduzetništva. Jedna od tih inicijativa je i dodjelaEuropsko priznanje za poduzetništvo (eng. European Enterprise Awards).

4.Promocija poduzetništva i poduzetničke kulture

Ova aktivnost uključuje poduzetničko učenje (razmjene stručnih predavača i trenera), poboljšanje poduzetničke klime (poboljšanje zakonodavnog i poreznog okvira, definiranje preporuka o najboljim mjerama potpora kroz životni ciklus poduzeća) te pozitivne primjere i pomoć specifičnim skupinama (pomoć mladim poduzetnicima, ženama poduzetnicama i starijim poduzetnicima putem mentorstva).

Kontakt u RH

Ministarstvo poduzetništva i obrta Nacionalna koordinatorica i članica Odbora programa:
Snježana Ivić Pavlovski,
E-mail: snjezana.ivic-pavlovski@minpo.hr,
Tel: + 385 1 6109 243

Više o programu i natječajima:

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm

Kalendar događanja

Uspješne priče

Vijesti iz mreže

Prikaži sve vijesti
RSS

Prijava na newsletter

Ukoliko želite primati obavijesti iz mreže izravno na e-mail, molimo unesite svoje podatke:
Arhivi newslettera možete pristupiti ovdje.

enterpreneurSHEp croatia
 
HAMAG BICRO TERA TEHNOPOLIS d.o.o. Tehnološki park Varaždin Ured za transfer tehnologije Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. (STeP Ri)

Hrvatska gospodarska komora
Europska poduzetnička mreža Hrvatske
Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
e-mail: een@hgk.hr

European Commission This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.