Veličina slovaAAA

Programi Unije


Opće informacije

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU. U pravilu su namijenjeni državama članicama Europske unije, ali neki od njih otvoreni su i državama koje se nalaze u procesu približavanja Uniji. Kao takvi smatraju se jednim od važnijih instrumenata pretpristupne strategije, odnosno upoznavanja država kandidatkinja za članstvo u EU s metodama rada Europske unije te njihovu integraciju u sektorske politike Unije u očekivanju pristupanja.

Države koje nisu članice Europske unije, i kao takve ne doprinose zajedničkom proračunu Unije, dužne su platiti članarinu za sudjelovanje u Programima Unije, a iznos članarine razlikuje se od programa do programa. O kvaliteti podnesenih projekata ovisi koliko će se uspješno povući uložena sredstva te da li će ona biti manja, jednaka ili veća od uplaćene članarine.

Hrvatska i programi Unije

Od 1. srpnja 2013. Republika Hrvatske, kao punopravna članica EU, može sudjelovati u svim Programima Unije bez plačanja dodatne članarine.

Upravljanje Programima Unije

Svaki pojedinačni program propisuje posebne uvjete natjecanja te je prijeko potrebno detaljno proučiti radne programe i pripadajuće doku­mente koji se odnose na svaki pojedinačni program Svakako treba imati u vidu i opće uvjete koji vrijede za sva bespovratna sredstva EU:

- bespovratna EU sredstva predstavljaju dodatno (su)financiranje - EU rijetko pokriva projekt u 100% tnom iznosu troškova provedbe

- nužno je omogućiti da odgovarajuća aktivnost bude u financijskoj ravnoteži te da korisnicima NE donosi dobit

- ne postoji mogućnost refundiranja troškova koji su nastali prije provedbe projekta

- za jedan projekt (akciju) moguće je osigurati samo jedno financiranje

Većina Programa Unije provodi se prema centraliziranom modelu provedbe u kojem su za financijsko upravljanje i provedbu odgovorna tijela Europske komisije, tj. Opće uprave zadužene za pojedini program koje odlučuju o vrsti i trajanju programa, raspoloživom proračunu te raspisuju natječaje za poziv na dostavu projekata. U nekim slučajevima pojedine Opće uprave su provedbu programa povjerile specijaliziranim izvršnim agencijama Europske komisije, dok se ponekad zahtijevaju provedbene strukture na nacionalnoj razini (nacionalne agencije).

Izvršne agencije obavljaju aktivnosti pod nadzorom Opće uprave nadležne za pojedini program te su odgovorne za pripremu i objavu natječaja za financiranje, evaluaciju i predselekciju prijavljenih projekata, pripremu i potpisivanje ugovora, praćenje projekata (početna i završna izvješća), komunikaciju i obavješćivanje prijavljenih korisnika, kontrolu na licu mjesta, itd.

Financijski nadzor ili reviziju provode ili nadziru Europska komisija, OLAF i Revizorski sud Europskih zajednica.Kalendar događanja

Uspješne priče

Vijesti iz mreže

Prikaži sve vijesti
RSS

Prijava na newsletter

Ukoliko želite primati obavijesti iz mreže izravno na e-mail, molimo unesite svoje podatke:
Arhivi newslettera možete pristupiti ovdje.

enterpreneurSHEp croatia
 
HAMAG BICRO TERA TEHNOPOLIS d.o.o. Tehnološki park Varaždin Ured za transfer tehnologije Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. (STeP Ri)

Hrvatska gospodarska komora
Europska poduzetnička mreža Hrvatske
Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
e-mail: een@hgk.hr

European Commission This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.